Hạnh phúc (MSP : HTY17)

 

Số lượng:

- Giá trên có thể thay đổi theo ngày giao hàng.

* Bình hoa hạnh phúc bao gồm:
        + 01 bình sứ
        + 25 bông hoa màu hồng cam
        + 04 cành lan Mocara
        + Lá + nơ và một số phụ liệu khác
- Giá hoa trên chỉ áp dụng vào các ngày thường.
- Giá hoa ngày lễ sẽ được cập nhật sau.

Đang xử lý...

Mua hàng